Membránové sviečky

FILTRAČNÉ SVIEČKY

Filtračné sviečky

Hĺbkové filtračné sviečky na filtráciu kvapalín a nápojov.

DANMIL ponúka kompletný sortiment membránových sviečok, predfiltračných sviečok a filtračných kapsúl na víno, pivo, vodu a nealkoholické nápoje.

Filtračné sviečky Danmil sú vyrábané z našich vlastných polymérov v polyétersulfóne, polypropyléne a PTFE, čo zaručuje vysoký štandard účinnosti a mikrobiologickej retencie: obe základné charakteristiky pre získanie kvalitného produktu.

Danmil zaisťuje maximálnu flexibilitu a ponúka riešenia šité na mieru, ktoré môžu splniť každú požiadavku aplikácie zákazníka.


Prečo zvoliť filtračné prvky Danmil?

 • Mnoho aplikácií vo výrobe vína, v nápojovom priemysle a pri úprave vody

 • 100% vlastná výroba počnúc certifikovanými, vysoko kvalitnými surovinami

 • Optimálny dizajn, ktorý zaručuje najlepší regeneračný výkon a vynikajúcu kompatibilitu s rôznymi druhmi čistiacich prostriedkov

 • Výroba predfiltračných sviečok s pomerom beta 5 000 s celkovou retenčnou kapacitou

 • Možnosť vytvorenia ad hoc a vlastných prvkov filtra na žiadosť zákazníka zostavením až 6 rôznych vrstiev

 • Testy integrity a neustále kontroly počas celého výrobného procesu

Filtračné sviečky

Membránové sviečky

Filtračné sviečky
 • Finálne membránové sviečky DANMIL vynikajú vlastnou výrobou polyétersulfónu.

 • Test integrity sa robí zvlášť pri každom vyrobenom 10-palcovom module.

 • Následne sa po spojení modulov znovu robí test integrity.

 • Pri napr. 30-palcových moduloch sa celkovo robí 4x test integrity.

 • Sortiment finálnych membránových sviečok zahŕňa: Absolute PES, Absolute PES Plus, Fluid Clean PES.

Predfiltračné sviečky

Okrem polypropylénu a filtračného média v aktívnom uhlí sa všetky prvky vyrábajú interne.

Medzi predfiltračné sviečky patria:

 • Polypropylénové predfiltre

 • Filtračné prvky s vysokými prietokmi

 • Filtre s aktívnym uhlím FC (s filtrom s aktívnym uhlím) a Hospicarb CB (systém „uhlíkový blok“)

 • Filtračné prvky z polypropylénu (technológia „fúkaná z taveniny“)

 • Skladané nerezové filtračné prvky AISI 316

Filtračné sviečky

Filtračné kapsuly

Sortiment tvoria kapsuly s asymetrickou hydrofilnou polyétersulfónovou membránou (PES Capsule PH) a kapsuly s filtračným médiom skladanej hĺbky s polypropylénovými podložkami (POLY Big Cap).

Filtračné sviečky

Na stiahnutie

ABSOLUTE PES

ABSOLUTE PES

ABSOUTE PES PLUS

ABSOUTE PES PLUS

FLUID CLEAN PES

FLUID CLEAN PES